Familjehemmet lever vidare

När mina föräldrar gick bort för 30 år sedan så tog jag över deras hus i Södertälje och vi bor här än i dag. Jag trivs verkligen fantastiskt bra här och det har varit så kul att fostra mina egna barn i samma hem som jag själv har växt upp. Att vi lekt jage i samma skogar, lärt oss cykla på samma stig och fångade våra första abborrar på samma brygga. Men huset har förändrats genom åren, vi har upprätthållit det med en modern touch invändigt under alla år. Men utsidan är sig lik med samma vita tegel som det alltid varit. Min dröm är att mina barn en vacker dag kommer ta över detta hus efter oss och att det fortfarande kommer leva kvar genom generationer. Men som sagt har huset nu blivit något ålderstiget med åren. Därför ska vi genomför en fasadrenovering i Södertälje. Vi har anlitat ett företag som heter Rigma AB som har stor erfarenhet inom mur och puts i Södertälje. Fasaden tänker jag mig ska renoveras så att den blir av rent vitt puts då vi slopar teglet. Rigma Ab har gjort flera typer av liknande arbeten för många olika hushåll i Södertälje med omnejd. Därför känns det betryggande att de ska utföra även denna fasadrenovering. Genom en sån renovering kommer husets helhetsintryck förändras och jag har en känsla av att det kommer se nytt ut, för huset i sig är i funkisstil så genom en sådan fundamental renovering tror jag att hela huset kommer se, i princip, nybyggt ut. Det kommer göra att värdet på huset kommer att stiga ordentligt samt att jag kommer vara mer stolt över huset.